Stres odbiera Polakom przyjemność podróżowania

Foto/pixabay.com

46% Polaków wybierających się w podróż obawia się zgubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentów, bagażu lub pieniędzy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy. Na liście zmartwień 45% podróżujących jest bezpieczeństwo pozostawionego mieszkania, a co trzeci zapytany boi się o swoje zdrowie na wyjeździe.

Zbliża się początek letniego sezonu turystycznego. Sporo czasu poświęcamy na planowanie podróży i atrakcji na miejscu, zakup biletów, pakowanie walizek. Zarazem niepokoimy się o wiele spraw związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i majątkiem, co potwierdza nasze badanie. Natłok obowiązków w dniach poprzedzających wyjazd powiększa stres. Paradoksalnie, zapominamy o ubezpieczeniu podróżnym, które można kupić przez internet w ciągu kilku minut, żeby odpoczywać ze spokojną głową – mówi Małgorzata Skibińska, dyrektor działu rozwoju indywidualnych ubezpieczeń majątkowych w Avivie.

Wyjeżdżając na wakacje najbardziej martwimy się o naszą własność – 46% respondentów obawia się zgubienia, zniszczenia lub kradzieży pieniędzy, bagażu albo dokumentów. Zarazem 45% osób martwi się o bezpieczeństwo mieszkania lub domu, który zostaje bez opieki. Najczęściej w tym kontekście obawiamy się włamania (29% odpowiedzi), zalania lub pożaru (16%).

Martwimy się również o własne zdrowie na urlopie – choroby lub poważne urazy wzbudzają lęk 41% osób. Co piąty (22%) respondent obawia się ataku terrorystycznego.

Foto/pixabay.com

Z badania wynika, że na możliwość wystąpienia zagrożeń nieco częściej wskazują kobiety. Zgubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentów, bagażu bądź pieniędzy obawia się 48% kobiet i 44% mężczyzn. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku mieszkania. Negatywny scenariusz zakłada 24% kobiet i 21% mężczyzn. Polki także częściej obawiają się, że wyjazd popsuje im choroba – taką opinię wyraziło 35% kobiet i 28% mężczyzn.

Ubezpieczenie pomoże rozładować stres

Jak uniknąć zbędnego stresu i spokojnie odpocząć? Wykupić polisę podróżną (turystyczną) w renomowanej firmie ubezpieczeniowej.

Najpierw sprawdzamy zakres ubezpieczenia, czyli kiedy możemy liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej, a jakie zdarzenia wykraczają poza zakres ochrony. Standardowo w ramach polisy turystycznej możemy liczyć na zwrot kosztów leczenia oraz szeroki zakres usług assistance za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia powstałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży zagranicznej oraz – to nowość – zwrot kosztów powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży krajowej. Firma umożliwia również rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o pokrycie kosztów leczenia powstałych w wyniku: rekreacyjnego uprawiania sportu (nurkowanie, narciarstwo, snowboarding), uprawiania sportów wysokiego ryzyka (kitesurfing, wspinaczka), pracy fizycznej, choroby przewlekłej (np. astmy), aktu terroryzmu.

Ciekawym rozwiązaniem w ubezpieczeniu jest też pokrycie kosztów uszkodzenia nie tylko  zawartości bagażu, ale również samych walizek czy pokrowców na sprzęt sportowy, które często mają sporą wartość.

Choroba może nas dopaść nie tylko podczas wakacji, ale również tuż przed wyjazdem, zmuszając do zmiany planów. Firmy ubezpieczeniowe mogą pokrywać koszty odwołania lub wcześniejszego powrotu z wycieczki z przyczyn losowych do kwoty 10 000 zł.

Foto/pixabay.com

Wyjeżdżając na urlop warto też zadbać o bezpieczeństwo pozostawionego mieszkania. Polisa może chronić nasze lokum przed finansowymi skutkami włamania, pożaru czy zalania w czasie wyjazdu, do 45 dni.

Sumę ubezpieczenia, czyli kwotę stanowiąca górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, wybiera klient. Suma ta powinna pokryć w całości koszty zdarzeń losowych, takich jak pobyt w szpitalu czy leczenie. Weźmy też pod uwagę wysokie koszty ewentualnego transportu medycznego do kraju, zwłaszcza z innego kontynentu.

Zwróćmy też uwagę na trudno brzmiące zapisy dotyczące franszyzy integralnej oraz udziału własnego, które wpływają na wysokość odszkodowania. Franszyza integralna oznacza, że do określonej w warunkach umowy kwoty (np. 100 zł), ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody. Udział własny z kolei określa kwotę (np. 250 zł), o którą ubezpieczyciel pomniejszy odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli koszt pobytu w szpitalu wyniesie 5 000 zł, a udział własny 250 zł, wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaci 4 750 zł. Renomowane firmy ubezpieczeniowe, nie stosują ograniczeń wynikających z franszyzy lub udziału własnego.

Ile kosztuje dobre ubezpieczenie?

Foto/pixabay.com

Koszt polisy turystycznej zaczyna się do kilku złotych dziennie – zależy od zakresu ochrony oraz wysokości sum ubezpieczenia. Koszty leczenia i transportu za granicą mogą zaś łatwo dojść do kilku tysięcy euro. Warto więc kupić ubezpieczenie i spokojnie podróżować.

Osoba przebywająca już za granicą może jeszcze kupić ubezpieczenie, ale ochrona zacznie się zwykle po kilku dniach od zakupu polisy.

Na koniec dobra wiadomość ‒ ubezpieczenie turystyczne można wygodnie kupić przez internet w kilka minut.