Czy regularne wsparcie żywieniowe u pacjentów onkologicznych przynosi efekty?

Czy regularne wsparcie żywieniowe u pacjentów onkologicznych przynosi efekty. Foto Unsplash

W czasie choroby nowotworowej, w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej w organizmie dochodzi często do wzrostu tempa przemiany materii i spadku apetytu, co przyczynia się do niedoborów żywieniowych. W tej sytuacji organizm chorego zaczyna radzić sobie z niedoborami w inny sposób – wykorzystuje do produkcji energii łatwiej dostępne składniki, w tym głównie białko, zmniejszając tym samym jego zapasy w mięśniach. Z tego powodu dieta pacjenta onkologicznego powinna dodatkowo uwzględniać zwiększone ilości zarówno białka, jak i energii. Aktualne badania naukowców wykazały, że regularność w dostarczaniu tych składników w postaci żywienia medycznego (specjalistycznych preparatów zawierających niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach) wpływa korzystnie na przebieg terapii przeciwnowotworowej.

Spadek liczby powikłań pooperacyjnych

Zakwalifikowanie chorego do operacji często determinowane jest przez jego ogólną kondycję. Nierzadkim problemem jest niedożywienie, zwłaszcza wśród pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, które  może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie zabiegu. Wiele osób cierpi także z powodu pooperacyjnych powikłań, wynikających z niedoboru składników odżywczych. Aktualne wyniki publikacji wykazały, że wdrożenie i regularne przyjmowanie żywienia medycznego (Nutridrink Protein) na 14 dni przed operacją, znacznie zmniejszyło liczbę i stopień ciężkości powikłań pooperacyjnych w porównaniu z osobami w grupie kontrolnej, u których nie stosowano wsparcia żywieniowego. U pacjentów, którzy przed operacją nie przyjmowali dodatkowego żywienia medycznego zaobserwowano większą liczbę powikłań infekcyjnych, w tym głównie zakażeń ran.

Długofalowe efekty wsparcia żywieniowego

W innym badaniu, grupie pacjentów z nowotworami jelita grubego zalecono przyjmować (oprócz standardowej diety) preparat wysokobiałkowy – dwa razy dziennie przez co najmniej 10 dni przed zabiegiem, oraz 14 dni po. Wyniki badania wykazały zmniejszenie zakażenia i rozejścia się rany, skrócenie czasu pobytu w szpitalu, oraz istotne obniżenie ryzyka ponownej hospitalizacji. Konsekwencją powyższych wyników jest także jednoczesne obniżenie całościowych kosztów leczenia pacjentów chorych na raka jelita grubego podczas hospitalizacji, do sześciu miesięcy po operacji. Korzyści z zastosowania wsparcia żywieniowego specjalistycznym preparatem odżywczym odniosło łącznie około 90% pacjentów.

Czas wzmocnienia organizmu w praktyce

Pierwsze rezultaty stosowania wsparcia żywieniowego widoczne są po odpowiednim, najczęściej kilkunastodniowym okresie. Lekarze przypominają, że leczenie onkologiczne powinno być traktowane całościowo i długofalowo. – 14-dniowy okres jest tym, po którym można zauważyć pierwsze efekty stosowania wsparcia żywieniowego. Dla zachowania osiągniętych wyników wskazane jest jednak kontynuowanie żywienia w całym okresie trwania terapii oraz stosowanie się do wszystkich innych zaleceń lekarskich. – mówi dr Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej – Co ważne, okołooperacyjne wsparcie żywieniowe powinno być rutynowo stosowane nie tylko u niedożywionych pacjentów, ale także u tych bez klinicznych objawów niedożywienia. U nich na takiej samej zasadzie zapewnienie organizmowi odpowiednich składników odżywczych może przełożyć się na zmniejszenie liczby powikłań, poprawę rokowania i skrócenie pobytu w szpitalu.

Wpływ regularnego stosowania wsparcia żywieniowego obserwują sami pacjenci i ich opiekunowie. Pan Marek zachorował na raka prawej fałdy głosowej i przeszedł operację. W chorobie wzajemnie wspierał się z żoną, która od pięciu lat choruje na raka piersi. – W trakcie choroby miałem problemy z przyjmowaniem posiłków. Każda większa porcja sprawiała mi ból w trakcie przełykania. Nastąpiła u mnie utrata wagi. W pewnym momencie zobaczyłem, że spodnie zaczynają ze mnie spadać, musiałem dorabiać dziurki w pasku. Zacząłem stosować żywienie medyczne – regularnie przez 4 miesiące po dwie butelki dziennie. Pomogło mi ono w normalnym funkcjonowaniu, zapewniało komfort życia i pracy zawodowej – opowiada pan Marek.

Kampania edukacyjna „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, zainicjowana w 2016 roku przez Nutricię Medyczną, ma na celu budowanie świadomości na temat żywienia medycznego jako integralnego elementu opieki zdrowotnej. Pierwsza edycja była poświęcona pacjentom onkologicznym, druga – osobom doświadczającym chorób neurologicznych. W drugiej połowie 2018 roku kampania została poszerzona o działania dotyczące żywienia przez specjalny dostęp do przewodu pokarmowego (bezpośrednio do żołądka lub jelita) z uwzględnieniem różnych jednostek chorobowych, w których jest ono stosowane.