W Polsce rośnie odsetek osób, u których HIV wykrywany jest powyżej 50 roku życia

w Polsce rośnie odsetek osób..fot.darwin guevarra

Zamożne, niezależne, dojrzałe i zakażone
W Polsce rośnie odsetek osób, u których HIV wykrywany jest
powyżej 50 roku życia. Wiele z nich to zamożne kobiety, które nigdy nie uważały się za potencjalnie zagrożone wirusem.


Zajmujący się HIV od ponad 20 lat eksperci z Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae twierdzą, że szczególnie duże ryzyko zakażenia istnieje wśród kobiet aktywnych, samodzielnych, czynnych zawodowo, o wysokiej pozycji zawodowej i zamożnych, lub będących na utrzymaniu dobrze sytuowanego współmałżonka. Kłopot w tym, że większość osób z tej grupy społecznej w ogóle nie rozpatruje HIV jako zagrożenia. I tym łatwiej pada jego ofiarą. Dlatego celem ruszającego właśnie projektu Res Humanae jest edukowanie kobiet po 50. i tym samym ograniczenie liczby zakażeń w tej grupie. Środki na realizację programu pochodzącą z grantu otrzymanego przez Fundację w konkursie Pozytywnie Otwarci.
„Stres, codzienna rywalizacja, nastawienie na uzyskanie jak najlepszych wyników prowadzi do podejmowania ryzykownych zachowań. Odreagowanie następuje często przez ucieczkę w przygodne kontakty seksualne. W tej grupie wiekowej często też dochodzi do rozwodów, przemocy, zniewolenia emocjonalnego, współuzależnienia, kryzysu w rodzinie. Zapracowany współmałżonek przestaje być atrakcyjnym partnerem seksualnym, natarczywie poszukiwany jest kochanek lub kochanka, która często ma stanowić potwierdzenie własnej wartości i atrakcyjności. Część osób ucieka w seksoholizm, i seksturystykę. Psychoterapeuci często obserwują, że osoby przeciążone stresem, wykorzystują przerwy w pracy do skorzystania z coraz bardziej wyrafinowanych usług seksualnych. Zjawisko do dotyka obu płci, ale my poprzez ten projekt chcemy pomóc kobietom” – mówi Mateusz Liwski, prezes Res Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae, pomysłodawca projektu finansowanego z grantu otrzymanego przez Fundację w konkursie Pozytywnie Otwarci.
Z doświadczeń Res Humanae wynika, że kobiety, do których kierowany jest program, nie będą chciały korzystać z oferty zajęć dotyczących stricte profilaktyki HIV. Chętnie za to korzystają z pomocy profesjonalistów zajmujących się mentoringiem, coachingiem, terapią oraz poradnictwem „jak być pięknym i zdrowym”.
Dlatego właśnie Mateusz Liwski zaprosił do współpracy Barbarę Ołdakowską – Żyłkę, licencjonowanego trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, założycielkę i animatorkę Rajskiej Jabłoni, Ambasadorką Biznesu w europejskim projekcie Kobiety Kobietom oraz Marzenę Kopówkę, pedagoga pracy, life coachera i trenera.

Przeszkolone liderki projektu, których docelowo ma być dziesięć, będą miały za zadanie prowadzenie „lekkiego” odziaływania profilaktycznego w kierunku HIV
i bezpiecznych zachowań seksualnych. Treści dotyczące tematyki HIV będą przekazywane w trakcie zajęć zwracających uwagę na zdrowie i styl życia, coachingów, warsztatów rozwojowych oraz grup wsparcia, na które zwykle uczęszczają kobiety w tej grupy wiekowej.
„Biorąc pod uwagę pozycję i autorytet zaangażowanych w projekt liderek oraz doświadczenie Fundacji Res Humanae, można przypuszczać, iż projekt spotka się z dużym zainteresowaniem. HIV jest demokratyczny, może dotknąć każdego. Zamożne, aktywne i świadome siebie kobiety również. Nie wątpimy, iż każda
z nich posiada podstawową wiedzę na temat HIV, ale nie zaszkodzi przypomnieć im o istnieniu wirusa – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która w latach 2011 – 2012 jako partner konkursu Pozytywnie Otwarci przeznaczyła łącznie już ponad 300 tysięcy złotych na granty dla instytucji działających w obszarze HIV/AIDS.

Celem Programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV oraz wiedzy
o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m. st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Centrum ds. AIDS, Służba Zdrowia, Wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences.