Karcynofobia a IBS

Karcynofobia a IBS

Karcynofobia a IBS

 

Niezdrowy lęk

IBS prawdopodobnie jest konsekwencją złożonych interakcji między umysłem a ciałem. Delikatnej konstrukcji psychicznej towarzyszy bardzo duża wrażliwość jelita, która nasila się w odpowiedzi na stres. Czynnikiem uruchamiającym ten mechanizm może być niemal wszystko: uraz fizyczny, infekcja, utrata pracy, ślub, rozwód, egzamin, długotrwała frustracja, stany lękowe, a także fobie – zwłaszcza karcynofobia.

Chorzy cierpiący na IBS są tak samo narażeni na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej jelita, jak wszyscy pozostali. Jednak w ich przypadku przeprowadzenie diagnostyki w tym kierunku może mieć znaczenie terapeutyczne, ponieważ stosunkowo często cierpią oni na karcynofobię, czyli lęk przed chorobą nowotworową.

Samodzielne badania

Co jeśli po wykonaniu badań wykluczających nowotwór pacjent wciąż odczuwa niepokój? Czy należy ponownie zlecić wszystkie wykonane testy?

Nie ma takiej potrzeby. Po przeprowadzeniu pod okiem lekarza diagnostyki w kierunku nowotworu pacjent, poinstruowany przez gastroenterologa, może samodzielnie monitorować stan zdrowia swoich jelit. Umożliwia to badanie stężenia kalprotektyny w kale. Kalprotektyna jest białkiem produkowanym głównie przez białe krwinki, a dokładniej – granulocyty obojętnochłonne. To one są pierwszymi komórkami pojawiającymi się w miejscu zapalnym jelita, gdzie w reakcji na bodziec zapalny uwalniają kalprotektynę do kału. Dzięki temu kalprotektyna jest wiarygodnym wskaźnikiem intensywności procesu zapalnego w jelitach. Przyjmuje się, że wartość stężenia kalprotektyny poniżej 50 µg/g wskazuje na brak toczącego się procesu nowotworowego.

Dodatkową zaletą badania stężenia kalprotektyny jest wyjątkowa trwałość badanego materiału. Pacjent sam może pobrać próbkę kału do przeznaczonej do tego celu probówki i przesłać ją do laboratorium kurierem.