EUS – na czym polega ultrasonografia endoskopowa?

Ultrasonografia endoskopowa (EUS) na czym polega?

Ultrasonografia endoskopowa (EUS) na czym polega?

Ultrasonografia endoskopowa (EUS) jest badaniem przewodu pokarmowego. Obejmuje ocenę zarówno ultrasonograficzną, jak i endoskopową. Umożliwia obrazowanie ścian przewodu pokarmowego, a także narządów przylegających.
W badaniu EUS stosuje się specjalny endoskop z głowicą USG. Ultrasonografia endoskopowa pozwala na jednoczesne wykonanie zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Na czym polega to badanie i jakie są do niego podstawowe wskazania?

Wskazania do ultrasonografii endoskopowej

Ultrasonografia endoskopowa okazuje się bardzo przydatna w diagnostyce schorzeń trzustki, np. guzach, przewlekłych stanach zapalnych czy zmianach ogniskowych. Metoda ta wykorzystywana jest także do miejscowej oceny zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego. Pozwala na sprawdzenie głębokości naciekania ścian żołądka i przełyku. W ten sposób ułatwia kwalifikację do leczenia przedoperacyjnego oraz dyskwalifikację z leczenia chirurgicznego. Skuteczność diagnostyki znacząco zwiększa opcja wykonania biopsji zmian ogniskowych. Wskazaniami do badania EUS są także podśluzkowe zmiany przewodu pokarmowego oraz kamica dróg żółciowych.
Ultrasonografia endoskopowa może posłużyć do oceny również innych struktur, takich jak narządy zlokalizowane w śródpiersiu tylnym, węzły chłonne, naczynia krwionośne czy guzy. Badanie to sprawdza się w diagnostyce schorzeń śledziony, wątroby, nadnerczy, pęcherzyka żółciowego czy okolic odbytnicy. Poza badaniami diagnostycznymi ultrasonografia umożliwia też wykonywanie różnych zabiegów. Może posłużyć do drenażu trzustki, zbiorników płynu okołotrzustkowch oraz dróg żółciowych. Sprawdza się także w neurolizie splotu trzewnego, celem leczenia dolegliwości bólowych u osób zmagających się ze schorzeniami trzustki.

Przebieg badania EUS

Ultrasonografia endoskopowa polega na wprowadzeniu do przewodu pokarmowego endoskopou. Podobnie jak w przypadku gastroskopii, odbywa się to przez jamę ustną, po uprzednim znieczuleniu gardła. Jeżeli badanie EUS przeprowadzane jest celem oceny ściany odbytnicy i sąsiadujących struktur, aparat wprowadzany jest przez odbyt po wcześniejszym przygotowaniu wlewkami. Jeśli podczas badania konieczne jest pobranie materiału, wykonuje się pod mikroskopem nakłucie igłą biopsyjną. Wskazaniem do ultrasonografii endoskopowej może być w niektórych przypadkach wykonanie drenażu torbieli. Lekarz wybiera miejsce najlepszego przylegania między nakłuwanym zbiornikiem płynu a ścianą przewodu pokarmowego. Na skutek nakłucia zawartość zbiornika opróżniana jest do dwunastnicy lub żołądka przez metalowe albo plastikowe dreny.
Ultrasonografię endoskopową przeprowadzić można bez znieczulenia, w znieczuleniu ogólnym lub po premedykacji. Znieczulenie ogólne polecane jest przede wszystkim w przypadku zabiegów o charakterze terapeutycznym, przy których poruszenie się pacjenta często wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Uzyskana jakość obrazowania zależy od wysokości częstotliwości, która wpływa jednocześnie na dostępną w badaniu głębokość penetracji.
Więcej informacji na temat nowoczesnego sprzętu medycznego znajdziesz na stronie https://noraxmedical.pl/