Chorzy na łuszczycę apelują do Ministra Zdrowia

Chorzy na łuszczycę apelują do Ministra Zdrowia

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS zbiera podpisy pod petycją
o wprowadzenie zmian w dostępie do terapii biologicznych, którą zamierza złożyć
w Ministerstwie Zdrowia. Organizacja zdecydowała się wystosować pismo do Ministra
Zdrowia Łukasza Szumowskiego w związku z trudną sytuacją osób chorujących na
umiarkowaną i ciężką postać łuszczycy plackowatej. Za proponowanymi zmianami
opowiadają się także eksperci medyczni, w tym Konsultant Krajowy ds. dermatologii
i wenerologii prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt.
Łuszczyca jest chorobą przewlekłą, a głównym celem terapeutycznym jest zahamowanie
procesu zapalnego, z kolei z punktu widzenia chorego najważniejsza jest kontrola nad
przykrymi objawami choroby, by normalnie funkcjonować na co dzień. Pacjenci bardzo
często z powodu widocznych zmian na skórze są stygmatyzowani, co dodatkowo nie sprzyja
procesowi leczenia, często prowadzi do depresji i alienacji społecznej. Nie można pominąć
również ogólnoustrojowych konsekwencji łuszczycy – insulinooporności, zakrzepowego
zapalenia żył, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego,
dyslipidemii.

Najpilniejsze problemy, na których rozwiązanie czekają pacjenci z łuszczycą to:

1. Obniżenie kryteriów włączenia do programu lekowego.
2. Zniesienie konieczności przerywania terapii po okresie 24 i 48 tygodni i wydłużenie czasu
leczenia lekami biologicznymi do 96 tygodni.
3. Zapewnienie szerszej grupie pacjentów możliwości skorzystania z terapii biologicznej
poprzez przekazanie środków, które Ministerstwo Zdrowia zaoszczędzi dzięki refundacji
zamienników leków biologicznych (leków biopodobnych).

Pełna treść apelu dostępna jest na stronie luszczyca.edu.pl/2019/01/26/apel-ministra-zdrowia-sprawie-sytuacji-pacjentow-umiarkowana-ciezka-luszczyca-plackowata/

Dermatolodzy i chorzy podkreślają, że kluczowa jest dla nich możliwość korzystania
ze skutecznej terapii jak najdłużej, bez konieczności zmiany preparatu. – W pierwszej
kolejności wnoszę o wydłużenie czasu programów do 2 lat dla wszystkich leków. Uważam,
że zróżnicowanie czasu trwania programów jest niesprawiedliwe wobec pacjentów. Roczny
czas trwania programu nie wpisuje się też w ramy współczesnego leczenia łuszczycy – mówi
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, która również zwracała się do Ministerstwa Zdrowia
z prośbą o ujednolicenie programów lekowych dla wszystkich pacjentów leczonych w
ramach programu.

www.facebook.com/UniaStowarzyszen
unia.stowarzyszen@gmail.com
– Kształt obecnego programu lekowego leczenia tej ciężkiej, stygmatyzującej choroby nie
spełnia swojej roli. Leczona jest, wciąż niedostateczna liczba chorych, a ci, którzy zostali do
leczenia zakwalifikowani wciąż nie są leczeni zgodnie z obowiązującymi w całej Europie
wytycznymi klinicznymi – powiedziała Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii
Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS.
Petycję do Ministra Zdrowia mogą podpisać wszyscy, którzy uważają, że potrzebne jest
wyrównanie dostępu do terapii dla chorych na łuszczycę. Zachęcamy do jej udostępniania
i podpisywania na stronie petycjeonline.com/apel_do_ministra_zdrowia_luszczyca